کتان گلدار

کتان گلدار

کتان گلدار در 2مدل پفکی و ساده ترکیه و ایران

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات

    

           پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor