خوش آمدید

      لطفا برای دیدن نمونه ها ولیست قیمت از منو مربع گشویی گزینه نمونه وقیمت رو انتخاب کنید
تور ساده

تور ساده

تور ساده در ابعاد 1.5 عرض 2و 2.8 ارتفاع در رنگبندی  کامل

نظرات ارسال شده
4.7 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات

               پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor