هازان چاپی

هازان چاپی

پارچه هازان از خانواده پارچهای مخمل میباشد وقابلیت رنگ پزیری وچاپ با کیفیت را دارا اسث

هرقواره در ابعاد 1.5 عرض پارچه و2.80 ارتفاع دوخته بصورت حلقه پانچ


نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات

    

           پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor