حریر گلدار

حریر گلدار

حریر های گلدار درعرض 3متر وارتفاع 2و 2.8 در 2جنس ایرانی و ترکیه مناسب برای پذیرایی اتاق خواب و آشپزخانه

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات

    

           پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor