خوش آمدید

      لطفا برای دیدن نمونه ها ولیست قیمت از منو مربع گشویی گزینه نمونه وقیمت رو انتخاب کنید
حریر گلدار

حریر گلدار

حریر های گلدار درعرض 3متر وارتفاع 2و 2.8 در 2جنس ایرانی و ترکیه مناسب برای پذیرایی اتاق خواب و آشپزخانه

نظرات ارسال شده
4.4 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات

               پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor