پرده های اتاق خواب و پذیرایی پردینه دکور

پرده های اتاق خواب و پذیرایی پردینه دکور

 
                                   حاشیه گلدوزی رنگ قرمزهر قواره3.3 قیمت تومان220
                                      پرده مخمل حاشیه گلدوزی رنگ کرم تومان
                                حاشیه گلدوزی رنگ سرمه ای
.                                 رنگ بنفش قیمت تومان
                                 رنگ گلبه ای تومان
                                 رنگ قهوه ای 220
                                 رنگ گلبه ای وکرم هر قواره تومان
                                   لب حاشیه 3گل هر قواره 3.3 تومان
                                   مخمل ساده ترک هر قواره 3.3 قیمت تومان

    

           پرده ها همگی دوخته شده (حلقه پانچ)
           شرکتی وتمیز
           با پارچه های باکیفیت ایرانی وترک
           دربسته بندی کاور                 
           در ابعاد استاندارد( عرض 1.5 و3 متر )
           پارچه بدون چین(صاف)
          ارتفاع 2متر و2.80

         
pardinedecor